[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » Test category » Test forum » asdasdas (dasdasd)
asdasdas
founderNgày: Sunday, 2010-07-18, 4:27 PM | Message # 1
Private
Nhóm : Administrators
Messages: 2
Awards: 0
Reputation: 0
Trạng thái : Offline
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody><tr>
<td style="padding: 0px; width: 1%;">
<img alt="" src="./images/baiviet/baiviet_01.gif"></td>
<td style="padding: 0px; background-image: url(./images/baiviet/baiviet_03.gif);" width="100%"><img alt="" src="./images/baiviet/baiviet_02.gif"></td>
<td style="padding: 0px;" width="1%">
<img alt="" src="./images/baiviet/baiviet_05.gif"></td>

</tr>
<tr>
<td style="padding: 0px; background-image: url(./images/baiviet/baiviet1_13.gif); width: 1%;">
 </td>
<td style="padding: 0px;" width="100%">
<!-- message -->


<!-- / message -->

</td>
<td style="padding: 0px; background-image: url(./images/baiviet/baiviet1_06.gif);"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 0px;" valign="top">
<img alt="" src="./images/baiviet/baiviet_06.gif"></td>
<td style="padding: 0px; background-image: url(./images/baiviet/baiviet_08.gif);">


<img valign="left" alt="" src="./images/baiviet/baiviet_09.gif" style="float: right;">
</td>
<td style="padding: 0px;" align="right">
<img alt="" src="./images/baiviet/baiviet_10.gif"></td>
</tr></tbody></table>

CHÚ Ý
Chỉ có thành viên mới có quyền viết bình luận. Bạn vui lòng đăng nhập vào diễn đàn !
|
Forum » Test category » Test forum » asdasdas (dasdasd)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: